803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

MOPS - dzieciom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zachęca klientów MOPS i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej do skorzystania z oferty wypoczynku letniego dla dzieci.
MOPS dysponuje w tym roku 352 miejscami dla dzieci na koloniach i obozach.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej.
Tegoroczny obóz dla młodzieży odbędzie się w Ośrodku Wczasowym Miechowice na Kaszubach. Planowane są dwa turnusy: pierwszy w dniach 1 – 14 lipca 2007, drugi w dniach 14 – 27 lipca 2007.
Łącznie 140 miejsc na obozie dla młodzieży w wieku 12 – 15 lat. Na pierwszy turnus pojedzie 80 dzieci a na drugi – 60. W programie m.in. wycieczka do Chojnic i Malborka, zajęcia sportowe, plażowanie, dyskoteki, ogniska, wycieczki piesze.
Kolonie dla dzieci w wieku 8 – 12 lat odbędą się w Lidzbarku Welskim. Są miejsca dla 212 dzieci. Odbędą się cztery turnusy w dniach: 10 – 23 lipca, 23 lipca- 5 sierpnia, 5.08 – 18.08 i 18.08 – 31.08. W programie m.in: wycieczka do Warszawy i Nidzicy, zajęcia sportowe, wycieczki piesze i rowerowe, ogniska.
Rodzice dzieci, którzy korzystają ze wsparcia MOPS mogą również ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci na obozach i koloniach organizowanych przez inne instytucje. Prosimy zgłaszać się do pracowników socjalnych w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej:
- Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Gen Maczka 1, tel: 058 622 09 47,
- DOPS Nr 2, ul. Bosmańska 32 A, tel. (058) 625 17 49,
- DOPS Nr 3 , ul. Działowskiego 9, tel. (058) 782 15 54,
- DOPS Nr 4, ul. Abrahama 59, tel. (058) 781 66 56.