803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Pomiary geodezyjne

Informujemy, że Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przystąpił do uzupełniania i weryfikacji danych ewidencji budynków. W związku z tym prowadzone są geodezyjne pomiary uzupełniające w dzielnicach: Chwarzno, Wiczlino, Witomino, Mały Kack, Redłowo, Kamienna Góra i Działki Leśne. Zakres prac obejmuje również wykonanie fotografii budynków.

Prace geodezyjne wykonują pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Gdańsku, imiennie upoważnieni przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 października 2007r.

Więcej szczegółów: Wydział Geodezji - tel. (058) 668 85 35 lub 668 85 36.