803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Przegląd piosenki popularnej

18 maja 2007 roku (piątek) o godzinie 9.00 odbędzie się Szósty Przegląd Piosenki Popularnej POPCIS pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Przegląd odbędzie się w ramach Święta Zespołu Szkół nr 9: SP nr 31 i Gimnazjum nr 12 w Gdyni Cisowej.

Konkurs piosenki przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz w dwóch kategoriach wykonawczych: solista i zespół wokalny (do 7 osób).

Organizatorami projektu są: Zespół Szkół nr 9: SP nr 31 i Gimnazjum nr 12 oraz Rada Dzielnicy w Gdyni Cisowej.