803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Sukces gdynianek

Niesłyszące uczennice z XV Liceum dla Niesłyszących z Gdyni Iwona Cichosz i Kamila Jankowka brały udział w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Migowego w Krakowie.

Obie uczennice przygotowała do konkursu Beata Baranowska- nauczyciel rewalidator. Iwona zajęła I miejsce w odczytywaniu tekstu ze zroumieniem w systemie PJM, a Kamila VII miejsce w posługiwaniu się systemowym językiem migowym. W Olimpiadzie brało udział 15 ośrodków i szkół z całej Polski.