803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Szkolenia komputerowe

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach obejmujących:
• podstawy obsługi komputera w systemie WINDOWS (4 godz.),
• podstawy korzystania z edytora tekstu WORD (8 godz.).
Koszt dwudniowego szkolenia: 100 zł
Szkolenie dofinansowane jest ze środków Fundacji Gospodarczej.
Zapisy przyjmuje: Fundacja Gospodarcza, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, www.fundacjagospodarcza.pl, tel.: (058) 622-60-17 lub 622-20-52 w. 39.