803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Uwaga, podatnicy!

Aby uniknąć kolejek w kasach Urzędu Miasta Gdyni przy zapłacie podatku od nieruchomości przypominamy o możliwości uiszczenia tejże zapłaty bez żadnych dodatkowych opłat w oddziałach Banku Nordea S.A. w Gdyni :

- I Oddział w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31 (wejście od ul.10 Lutego) w godz. 9.00-18.00;

- POB w Gdyni, ul. Starowiejska 41/43, w godz. 9.00-17.00;

- II Oddział w Gdyni, ul. Kielecka 2, w godz. 9.00-17.00.

Wpłaty w powyższych punktach przyjmowane są wyłącznie na podstawie decyzji, bez konieczności wypisywania dodatkowych kwitów.