803 (412) 2007-05-11 - 2007-05-17

Zostań wolontariuszem na festiwalu!

W tym roku już po raz 32. zorganizowany zostanie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od 17 do 22 września przebywać będą w Gdyni najznakomitsi twórcy polskiego kina, krytycy filmowi, dziennikarze oraz liczni goście zagraniczni. Obsługę Festiwalu po raz kolejny zapewni ekipa Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.
Ważnym filarem każdego Festiwalu są wolontariusze, którzy zapewniają mu prawidłowy przebieg, zdobywając przy tym nowe doświadczenie i wiedzę z zakresu organizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś wejść w skład ekipy tworzącej Festiwal, wejdź na stronę www.festiwalgdynia.pl, wypełnij ankietę wolontariusza i prześlij ją do dnia 31 maja 2007 roku do siedziby Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni - Biura Organizacyjnego 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych na adres e-mail: wolontariat@festiwalgdynia.pl, faxem: (058) 621 15 83 lub pocztą:81-372 Gdynia,ul. Armii Krajowej 24.