804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w ramach realizacji programu "Dni otwarte dla dzieci z dzielniicy" dn. 19.05.2007 r. do Przedszkoli Samorządowych nr 7, 27 w godz. 9.00 - 14.00. Zadanie realizowany z funduszu gminy Gdynia - zapraszamy !

2. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na konsultacje ze specjalistami ( logopeda, psycholog, oligofrenopedagog ) w dn. 19.05.2007 do Przedszkola Samorządowego nr 7 w godz. 9.00 - 14.00. Zadanie realizowane jest z funduszu gminy Gdynia - zapraszamy !