804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Gdyński Urząd Miasta- czynny w soboty!

Od 19 maja 2007 r. Sala Obsługi Mieszkańców w gdyńskim Urzędzie Miasta czynna będzie także w soboty - w godzinach 8.00 - 14.00. Można w tym czasie będzie załatwić sprawy dotyczące:

- dowodów osobistych,

- praw jazdy,

- dowodów rejestracyjnych,

- meldunków.

Uruchomienie Urzędu w soboty jest możliwe dzięki zatrudnieniu dodatkowo 13 osób, w ramach prac interwencyjnych, na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni. Osoby te przebyły stosowne szkolenia.

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z zadowoleniem mieszkańców, zwłaszcza tych którzy mają przed sobą wymianę dowodów osobistych...

Przypomnijmy, że do wymiany w Gdyni pozostało jeszcze 58 tys. tzw. książeczkowych dowodów osobistych. Przynosi więc efekty kampania promocyjna, a także.... wizyta Ministra Janusza Kaczmarka, który podczas długiego weekendu - jako gdynianin - w naszym Urzędzie złożył wniosek o wymianę starego dowodu. Następnego dnia do UM przyszło wymienić dowód ponad 850 osób! I tak obecnie dziennie do Referatu Dowodów Osobistych zgłasza się ok. 450 osób - z wnioskami o wydanie dowodu osobistego oraz ok. 300 osób - pobierających nowe dowody.

Dodajmy, że do osób starszych, których stan zdrowia uniemożliwia osobiste stawiennictwo, po uzgodnieniu terminu z tą osobą lub jej rodziną, przyjechać może urzędnik. W jego obecności odbywa się wypełnianie wszelkich formularzy. Podobnie - odbiór nowego dowodu osobistego. Z tego sposobu załatwienia sprawy od 1 stycznia br. skorzystało w naszym mieście już ok. 4000 osób.