804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Nagrody dla bibliotekarzy i muzealników

14 maja br. w Klubie „Riwiera” spotkali się gdyńscy muzealnicy. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni (w wysokości 2500 zł brutto) z okazji Dnia Muzealnika otrzymali:

- Marzena Markowska – starszy kustosz muzealny, pracownik Działu Dokumentacji Historii Miasta i Portu. W ciągu kilku lat zdobyła duże doświadczenie i wykazała się zdolnościami w budowaniu elementów scenografii i aranżacji wystaw muzealnych.

- Monika Zakroczymska - kustosz muzealny. Pracownik Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni od 2000 roku. Od początku prowadzi prace zmierzające do utworzenia samodzielnej pracowni konserwatorskiej, w nowej siedzibie Muzeum.

- Barbara Kulpa – główna księgowa MMG. Staż zawodowy 32 lata pracy, w tym na stanowisku głównej księgowej – 14 lat. Jest sumiennym, dokładnym pracownikiem, wywiązującym się ze swoich obowiązków.

- Mariola Mokszyńska - Kierownik Działu Administracji i Kadr. Ma 34 letni staż pracy. Umiejętnie utrzymuje właściwa atmosferę i dyscyplinę pracy zespołu, ustala hierarchię ważności wykonywanych zadań.

- Dr Leonard Wieliczko - kierownik Biura Okrętowego CMM. Nadzoruje stan techniczny wszystkich statków CMM, a w szczególności statku-muzeum „Dar Pomorza”. W wykonywaniu tych zadań wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem.

- Kmdr. por. Jerzy Łubkowski – dowódca ORP „Błyskawica” . Od ponad 15 lat służby na niszczycielu ORP „Błyskawica” przyczynił się do ukształtowania właściwego oblicza okrętu.

Bibliotekarze spotkali się dwa dni później, 16.05 br. w Centrum Kultury w Gdyni. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni (w wysokości 2500 zł brutto) z okazji Dnia Bibliotekarza otrzymali:

spotkali się dwa dni później, 16.05 br. w Centrum Kultury w Gdyni. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni (w wysokości 2500 zł brutto) z okazji Dnia Bibliotekarza otrzymali:
- Regina Bylinka- Kierownik filii Nr 3 MBP na Grabówku zapewnia dostęp do literatury jej mieszkańcom oraz odgrywa bardzo ważną rolę kulturotwórczą, wychowawczą i edukacyjną w tej dzielnicy.

- Grażyna Jarno – Kierownik filii nr 14 MBP, w zawodzie bibliotekarza pracuje od 1971 roku a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni od 1999 roku. Od 1 lutego 2000 roku kieruje filią nr 14 na Karwinach. Jest pracownikiem sumiennym i bardzo zaangażowanym, dzięki doskonałej znajomości księgozbioru i warsztatu informacyjnego oraz kulturze osobistej jest ceniona przez czytelników w każdym wieku.

-Grażyna Sajchta – Od 18 lat kierownik filii Nr 10 MBP. Od kilku lat bierze udział w tworzeniu komputerowej bazy danych o zbiorach naszej biblioteki, dzięki temu Filia nr 10 jest pierwszą placówką, w której zastosowano komputerowe udostępnianie zbiorów w programie bibliotecznym Patron.

- Dr Małgorzata Grabowska-Popow – Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej – Biblioteki Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, w ramach którego działa Polskie Centrum Wprowadzania Danych do Systemu ASFIS, które jest częścią międzynarodowego systemu informacyjnego zajmującego się gromadzeniem i upowszechnianiem osiągnięć światowej literatury z zakresu nauk, technologii, zarządzania i ochrony, dotyczących środowisk wodnych i rybołówstwa.

- Henryk Zwoliński – Kustosz Biblioteki Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywna postawa kustosza, jego duże zaangażowanie w wykonywaną pracę a jednocześnie przychylny stosunek do wszystkich użytkowników czytelni zasługuje na wyróżnienie.

- Danuta Wachowiak-Żmijewska – Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Gdyni. Obecnie z dużą znajomością rzeczy i kompetentnie prowadzi samodzielnie Czytelnię Informacji na Wydziale Nawigacyjnym, który jest zlokalizowany przy al. Jana Pawła II.

- Maria Wesołowska – Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Pracuje w BG AMW już 41 lat, na różnych stanowiskach. Jest pracownikiem bardzo obowiązkowym i sumiennym, bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Ponadto dodatkowo z okazji Dnia Bibliotekarza uhonorowano Elżbietę Gwiazdowską – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, w związku z inicjatywą i realizacją w 2006 r. Nagrody Literackiej Gdynia