804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Piknik naukowy czyli wiedza bez tajemnic

W ramach V Bałtyckiego Festiwalu Nauki w dniach 24- 27 maja 2007 roku odbędzie się Gdyński Piknik Naukowy.

Organizatorami imprezy są: wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz inne instytucje naszego regionu, związane z nauką.

Celem Pikniku Naukowego jest prezentacja osiągnięć badań naukowych oraz przybliżenie ich w atrakcyjnej formie mieszkańcom Trójmiasta. Szczególnie nacisk kładziony jest na przedstawienie miejsca, jakie zajmuje morze w badaniach naukowych i wartości, jakie niesie Morze Bałtyckie dla naszego regionu.

Podczas gdyńskiego pikniku odwiedzić będzie można kilka miejsc, gdzie na zainteresowane osoby czeka wiele atrakcji:

- Akademia Morska, ul. Morska 81/87- automatyka i robotyka, chemia, elektronika, geografia, pedagogika

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Waszyngtona 42- geografia

- Namioty przy Akwarium Gdyńskim, al. Jana Pawła II - astronomia, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, chemia, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, geografia, inżynieria ochrona środowiska, mechanika, nauki farmaceutyczne, nauki historyczne, nauki kultury fizycznej, nauki leśne, nauki medyczne, oceanologia, pielęgniarstwo, rybactwo, technika nawigacji, technologia żywności, transport

- Morski Instytut Rybacki, al. Jana Pawła II 1- socjologia

- Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Oceanologii, al. Marsz. Piłsudskiego 46- geografia, oceanologia

- Plaża w Gdyni Orłowie w rejonie klifu- geologia

Wstęp wolny!!!

Szczegółowy program imprez w Gdyni:

http://www.gdynia.pl/kalendarz/imprez/szczegoly/4244_41483.html?data