804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Programy profilaktyczne

Prezydent Gdyni zaprasza w 2007 roku mieszkańców naszego miasta do udziału w programach profilaktycznych.

Gmina Gdynia w 2007 roku przeznaczyła 1 161 802 PLN na realizację następujących programów :

 

1. Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych

u dzieci 10 – letnich.

 

• Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. 058 624 06 78

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

 

2. „Rośnij Zdrowo” działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi

 

a. program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczęszczającymi do ośrodków i szkół specjalnych

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20

 

b. program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne).

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

 

3. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania ryzyka złamań osteoporotycznych dla osób w wieku 50 – 59 lat

 

• NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 058 660 88 31

• Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2 tel. 058 624 18 24

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

•„SANUS” Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 058 625 40 03

• „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629 35 51

• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20

• Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623 46 88

• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne Św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721 14 77

• Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• Przychodnia Lekarska „Grabówek” Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

• VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

 

4. Program psychiatryczny – działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego ( np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych) - zgłoszonych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej, pracowników socjalnych oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działanie diagnostyczno-terapeutyczne w warunkach domowych.

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. ul. Traugutta 9 tel. 058 661 18 07

 

5. Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65 r. ż. – „Stale sprawni”.

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• DOKTOR KRASICKI Sp. z o.o. ul. Zakręt do Oksywia 3 tel. 058 623 33 57

• Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138 tel. 058 624 06 78

• VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• Gabinet Rehabilitacji mgr J. Popiołkiewicz ul. Warszawska 34/36 tel. 058 781 74 20

 

6. Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40 – 50 lat

• EUROMEDICUS Sp. z o.o. ul. Czechosłowacka 3 tel. 058 660 81 70

• Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

• „evi - MED” Sp. z o.o. ul. Bp. Dominika 16-22 tel. 058 622 95 10

• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Renata Skrobisz - Kormańska ul. Sucharskiego 2 tel. 058 627 99 45

•NZOZ „Oculum” ul Legionów 67 tel. 058 699 35 63

•NZOZ „PROVITA” ul. Wejherowska 59 tel. 058 782 14 50

•„SANUS” Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 058 625 40 03

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne Św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721 14 77

• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Tuszyńska ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

 

7. Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat.

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II: Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

• Euromedicus ul. Czechosłowacka 3 tel. 058 660 81 81

• evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622 95 10

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629 35 51

• SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 666 58 00

• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul. Warszawska34/36 tel. 058 781 74 20

• „Kolejarz – Vita” Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42, tel. 058 721 14 77


8. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego,

schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.

• SPZOZ MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 058 660 88 15

• SPZOZ Szpital Miejski im J Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1

tel. 058 666 58 00

 

9. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 55 lat.

• Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Śródmieście” Sp. z o.o. ul. A. Krajowej 44 tel. 058 782 03 20

• FADO S.A. Gdańsk ul. Startowa 1 tel. 058 761 38 75

• Gabinet Mammograficzny ul. Czeremchowa 1 tel. 058 667 30 45

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4

tel. 058 626-30-02

• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781 74 20

 

10. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2 m-cu życia.

• Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620 02 07

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058 699 35 73

• Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624 18 24

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14 tel. 058 660 88 31

• Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623 46 88

• VITA MED Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629 35 51

 

11. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego

dla osób powyżej 45 roku życia I etap (badanie kału na krew utajoną)

• Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620 02 07

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058699 35 73

• Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o. ul Konwaliowa 2 tel. 058 624 18 24

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623 46 88

• VITA MED Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

• evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622 95 10

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o. o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629 35 51

• Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661 50 55

• SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego ul. W. Radtkego 1 tel. 058 666 58 00

• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781 74 20

• NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665 75 55

• „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625 40 03

• Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42

tel. 058 721 14 77

 

12. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego

dla osób powyżej 45 roku życia II etap (badania endoskopowe)

• Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620 02 07

• Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661 50 55

• SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 666 58 00

 

13. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego

dla rocznika 1957 program GDYNIA KARD realizowany w POZ.

• „Przychodnia Lekarska Obłuże II” Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 058 625 48 18

• Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 058 623 24 97

• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o. o. ul. Legionów 67 tel. 058 699 35 73

• NZOZ Przychodnia Lekarska Śródmieście Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury tel.14 tel. 058 660 88 31

• „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60

• Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 058 623 46 88

• VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 058 623 07 71

• evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622 95 10

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629 69 96

• „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o .o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 058 629 35 51

• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 058 626 30 02

• NZOZ POLMED ul. Wielkokacka 2 tel. 058 699 20 50

• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne” Sp. z o.o. ul Warszawska34/36 tel. 058 781 74 20

• NZOZ Pogórze Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 058 665 75 55

• „SANUS” Sp. z o.o. ul Unruga 84 tel. 058 625 40 03

• Kolejarz - Vita Centrum Medyczne św. Katarzyny NZOZ ul. W. Radtkego 42 tel. 058 721 14 77

 

14. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo- naczyniowego

dla rocznika 1957 program GDYNIA KARD

realizowany w Specjalistycznych Ośrodkach Kardiologicznych

• evi - MED. Sp. z o.o. ul. Świętojańska 141 tel. 058 622 95 10

• AC MM i T ul. Powstania Styczniowego 9b tel. 058 699 84 20

• „Przychodnia Dąbrowa – Dąbrówka” Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 629-69-96

• Clinica - Medica Sp. z o.o. ul. Mireckiego 11 tel. 058 661 50 55

• SPZOZ Szpital Morski im PCK w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 tel. 058 699 81 19

• SPZOZ Szpital Miejski im J. Brudzińskiego w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 666 58 00