804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza na dyżury radnych w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 do biura Rady, które mieści się w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.Podgórskiej 14, pokój nr 15, tel. (058) 665 50 00.

Informujemy, że w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.16.30-17.30 w biurze Rady pełni dyżur radny Gdyni Andrzej Denis.

W czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 18.00-19.00 pełnią dyżury członkowie Zarządu Dzielnicy.

Harmonogram dyżurów w maju br.: 21.05. – Janina Tarczewska- Nowak i Beata Undziłło, 28.05. – wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy Irena Mossakowska.

Informujemy, że w każdy poniedziałek w godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w każdą środę w godz. 17.00 – 18.00 na dyżury radnych dzielnicy.

Dyżury pełnione są w biurze Rady Dzielnicy przy ulicy Czeremchowej 1 pokój nr 39, telefon : (058) 664 56 21.

I tak: 23 maja Elżbieta Daszke, 30 maja Maria Dombrowska.

***

Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO, w każdy czwartek miesiąca w godz. 17.00-18.00.

I tak: 24 maja Krystyna Bieszk, 31 maja Piotr Dłużak.

***

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców do siedziby Rady w ZS nr 15 przy ul. Jowisza 60, tel. (058) 621 40 29. W pierwszą i drugą środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 pełni dyżur radny miasta Gdyni Andrzej Kieszek.

Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino czynne w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. od 15.00 do 20.00. Dyżury radnych: 23 maja Karolina Rudzka, 30 maja Marta Czerwińska.

***

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00- 18.00, tel. (058) 629 44 03.

Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz.15.00 - 16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 23.05. – Jan Labudda, 30.05. – Tadeusz Myszka.

***

Zarząd Dzielnicy Chylonia informuje, że w biurze Rady mieszczącej się w Gdyni, ul. Morska 192 (budynek SP nr 10) tel: (058) 663 63 18 pełnią dyżur radni miasta.

I tak, w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30 dyżuruje Arkadiusz Gurazda, w każdą drugą środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżuruje Marcin Horała.

W każdą środę w godz. 17.00 - 18.00 pełnią dyżur radni dzielnicy. I tak: 23 maja 2007 r. - dyżuruje Karol Kozak, 30 maja 2007 r. - Tomasz Kożuchowski.

Ponadto w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżurują funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza mieszkańców do siedziby Rady przy ul. Witomińskiej 8 - tel. (058) 661 64 78 w każdą środę w godz. 17.00-18.00 na dyżury radnych: 23.05. – Katarzyna Kondraciuk i 30.05 – Maciej Konopiński.

***

Zarząd Dzielnicy Pogórze informuje, że w środy w godzinach 18.00 - 19.00 w biurze rady w Przedszkolu Nr 49 przy ul. Steyera 2, pełnią dyżury radni. I tak: 23.05- Sławomir Dobrzański, 30.05 - Marta Drozd oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Karol Maszota.

***

Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w każdy czwartek w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68.

I tak: 24 .05. - Adam Borodo, 31.05 - Anna Wojdyła. Z przewodniczącym Włodzimierzem Sikorskim można umówić się w innym terminie po uzgodnieniu z pracownikiem biura.

***

Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058) 625 32 95 w godz. 17.00-18.00 w poniedziałki na dyżury radnych dzielnicy oraz wtorki na dyżury Radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu dzielnicy: 21.05.- Zbigniew Lehmann, 28.05 - Barbara Maćkowska.

Biuro Rady Dzielnicy Oksywie czynne: pn.13.00-18.00, wt. 8.00-12.00, śr. 8.00-13.00.

***

Rada Dzielnicy Babie Doły informuje, że w siedzibie Rady mieszczącej się w Gdyni przy ul Zielonej 53 p.I pok. 128 (budynek SP Nr. 28) w każdy poniedziałek miesiąca pełnią dyżur radni dzielnicy w godz. od 18.00-19.00.

Biuro Rady czynne jest: pon. 15.00-19.00, śr -10.00-15.00, czw. 10.00-15.00, tel.(0 58) 665 84 14.

***

Rada Dzielnicy Mały Kack informuje, że w biurze Rady mieszczącej się w Gdyni, ul. Łowicka 51 (budynek Centrum Kultury), tel. (058) 664 62 70 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.17.00-18.00 pełnią dyżury radni dzielnicy wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji.

***

Rada Dzielnicy Cisowa informuje, że radni pełnią dyżury w siedzibie rady przy ul. Lnianej 19 w każdy czwartek w godzinach 17.00 - 18.00. Telefon: (058) 664-35-51.

I tak: W każdy pierwszy czwartek miesiąca dyżurują radni z Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny. W każdy drugi czwartek miesiąca dyżurują radni z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W każdy trzeci czwartek miesiąca dyżurują członkowie Zarządu Dzielnicy. W każdy czwarty czwartek miesiąca dyżurują radni z Komisji Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ponadto Przewodnicząca Zarządu, Jadwiga Stefaniszyn pełni dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17.00 - 19.00.

***

Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. II MPS 9 (pawilon handlowy, I piętro). Radni dzielnicy pełnić będą dyżury według następującego harmonogramu: Henryk Rzepecki - każdy drugi wtorek miesiąca w godz.16.00 - 17.00, Ewa Kwitniewska - każda druga środa miesiąca w godz. 11.00 - 12.00, Krzysztof Gnutek - każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, Paweł Jażdżewski - ostatnia środa miesiąca w godz. 17.00 - 18.00.

***

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza na dyżury w biurze Rady, ul.Cylkowskiego 5 w godz. 17.00-18.00. I tak: 24.05. - Józef Leszczyński, 4.06. Patrycja Miśkowiec -Janicka.

W każda trzecią środę miesiąca w biurze Rady w godz. 12.30-13.30 dyżur pełni radna Miasta Gdyni - Joanna Chacuk.

W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz.17.00 -18.00- dyżuruje przewodniczący Ryszard Walczak, drugi poniedziałek miesiąca - wiceprzewodnicząca Alicja Kowalczyk, czwarty poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący Bogdan Jakubowski.