804 (413) 2007-05-18 - 2007-05-24

Zapisy do...

Gdyński Ośrodek Aikido zaprasza młodzież i dorosłych na bezpłatny kurs z podstaw japońskich sztuki walki Aikido oraz Iaido. Zapisy oraz pierwsze zajęcia odbędą się:

- Iaido: 23.05.2007 o godz. 19.00 (tel. 607 216 373)

- Aikido: 26.05.2007 o godz 11.15 (tel. 604 442 629)

przy Uczniowskim Klubie Sportowym Galeon; ul. Morska 89, Gdynia Grabówek (obok Akademii Morskiej). Szczegóły na stronie www.wadokan.gdynia.pl

***

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne formy kształcenia na rok szkolny 2007/2008.

Dwuletnia policealna szkoła dla dorosłych kształci w zawodzie technik ekonomista o specjalności księgowy. Nauka w szkole odbywa się w systemie zaocznym dwa razy w miesiącu w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania oraz rzetelne przygotowanie do zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Podczas nauki wykorzystywane są nowoczesne pracownie informatyczne. Słuchacze szkoły w czasie trwania nauki nabędą umiejętność obsługi programu SYMFONIA.

Nauka jest bezpłatna!!! Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058)624 – 82 – 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl

***

Szkoła Podstawowa Nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 ogłasza zapisy do klas „0” i I na rok szkolny 2007/08. Szkoła oferuje zajęcia jednozmianowe, opiekę świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię logopedyczną, pedagogiczną, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, zajęcia wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego od klasy „0”, zajęcia rytmiczne. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych z cyklu „Otwarta Szkoła” (koszykówka, sportowe, j. angielski, zajęcia teatralne, nauka gry na instrumentach, informatyczne, plastyczne i inne). Istnieje możliwość korzystania z zajęć na basenie (od klasy „0”, dla klas IV – V – zajęcia na basenie bezpłatne w ramach WF-u).

Zapraszamy rodziców dzieci klas „0” i I na spotkanie organizacyjne dnia 04.06.07 (poniedziałek) o godz. 17.00 do świetlicy szkolnej.

***

Gimnazjum Nr 3 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 ogłasza nabór do klasy I sportowej - pływackiej na rok szkolny 2007/2008. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej o profilu pływackim będzie uczestnictwo w teście sprawnościowym, który się odbywa w poniedziałki o godz. 15.00 i w piątki o godz. 16.00 na basenie przy ulicy Gospodarskiej. W sprawie testu można kontaktować się pod nr tel.0 607 062 889