806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

Cała Polska czyta dzieciom

Od 3 do 10 czerwca trwać będzie Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, po raz szósty organizowany przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji jest uświadomienie rodzicom, że codzienne czytanie dziecku to najlepsza inwestycja w jego rozwój i świetny sposób na wspólne spędzenie czasu.
Uroczystego otwarcia obchodów VI OTCD w naszym mieście dokona Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 3 czerwca na Skwerze Kościuszki. Tydzień rozpocznie się o godz.12.35 od wspólnego przeczytania „Lokomotywy” J.Tuwima.
W gdyńskich szkołach i przedszkolach zaplanowano spotkania z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci, konkursy literackie i plastyczne, zbiórki książek, inscenizacje, wystawy. W to doroczne święto czytania włączyli się ludzie różnych zawodów i środowisk: harcerze, radni, aktorzy, księża, nauczyciele, dziennikarze czytać będą dzieciom fragmenty ulubionych lektur.
W programie przygotowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni znalazło się czterdzieści sześć imprez: liczne spotkania czytelnicze, konkursy, zabawy inspirowane lekturą, quizy. Dzieci będą mogły uczestniczyć w Paradzie Postaci z Książek Astrid Lindgren (6 czerwca, godz. 11, organizator - Filia Nr 2 MBP), słuchać baśni kaszubskich na pokładzie „Daru Pomorza” (8 czerwca, godz. 14, organizator - Filia Nr 12 MBP), jak detektyw Blomkvist poszukiwać książek A. Lindgren ukrytych w bibliotece (8 czerwca, godz. 14, organizator - Filia Nr 10 MBP), czy wziąć udział w Festiwalu Amatorskich Teatrzyków Dziecięcych (9 czerwca, godz. 10, organizator - Filia Nr 15 MBP).
Szczegółowych informacji o przebiegu VI OTCD w Gdyni udziela wojewódzki koordynator kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Ewa Woźniak tel. 606-572-048, e.wozniak@poczta.gdynia.pl

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM w Gdyni
Data: 4.06.07
Godzina: 16.00 
Impreza: Pippi Langstrumpf w bibliotece
Projekcja filmu Pippi powraca do Willi Śmiesznotka
Zabawa Skrzynia pełna skarbów           
Adresat: dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni Filia nr 10
Wzgórze św. Maksymiliana ul. Biskupa Dominika 3
tel. 058 622 18 51
Data: 4.06.07   
Godzina: 17.00 – 18.00 
Impreza: Czytanie bajek na zawołanie
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 1 ul. Boisko 6, Gdynia Obłuże
tel. 058 625 08 16
Data: 4.06.07
Godzina: 17.00-18.00
Impreza: Głośne czytanie i ilustrowanie baśni
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 12 Gdynia Chylonia ul. Św. Mikołaja 33
tel. 058 623 00 11
Data: 5.06
Godzina: 12.30-13.30
Impreza: Przedstawienie kukiełkowe Dwunastu braci
Adresat: dla dzieci       
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 12 Gdynia Chylonia ul. Św. Mikołaja 33
tel. 058 623 00 11
Data: 5.06.07
Godzina: 15.00-16.00
Impreza: Głośne czytanie i ilustrowanie baśni
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 12 Gdynia Chylonia ul. Św. Mikołaja 33
tel. 058 623 00 11
Data: 5.06.07
Godzina: 16.00
Impreza: Pippi Langstrumpf w bibliotece
Projekcja filmu Pippi, nadchodzą złodzieje
Quiz ze znajomości Pippi: Prawdziwie Elegancka Dama
Adresat: dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 10 Wzgórze św. Maksymiliana ul. Biskupa Dominika 3
tel. 058 622 18 51
Data: 5.06.07
Godzina: 17.00– 18.00
Impreza: Czytanie bajek na zawołanie
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 1 ul. Boisko 6, Gdynia Obłuże
tel. 058 625 08 16
Data: 8.06.07
Godzina: 14.00
Impreza: Detektyw Blomkvist - dziecięcy detektywi poszukują książek A. Lindgren ukrytych w Wypożyczalni i Czytelni według wcześniej przygotowanych wskazówek
Adresat: dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 10 Wzgórze św. Maksymiliana ul. Biskupa Dominika 3
tel. 058 622 18 51
Data: 8.06.07
Godzina: 1400-1600
Impreza: Spotkanie z p. Marzeną Usarek Legendy o Darze Pomorza
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 12 Gdynia Chylonia ul. Św. Mikołaja 33
tel. 058 623 00 11
Data: 8.06.07
Godzina: 17.00 – 18.00
Impreza: Czytanie bajek na zawołanie   
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 1ul. Boisko 6, Gdynia Obłuże
tel. 058 625 08 16
Data: 8.06.07
Godzina: 17.00-18.00
Impreza: Głośne czytanie i ilustrowanie baśni
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 12 Gdynia Chylonia ul. Św. Mikołaja 33
tel. 058 623 00 11
Data: 8.06.07
Godzina: 17.00
Impreza: Głośne czytanie Fizi Pończoszanki
Adresat: dla dzieci i młodzieży  
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 18 Gdynia Chylonia ul. Kartuska 20
tel. 058 623 39 71