806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

Historia bliżej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Gdyni 16 maja br. zorganizował we Franciszkańskim Centrum Kultury wykład dla młodzieży gdyńskich gimnazjów na temat :„Żołnierze wyklęci” – partyzantka w Polsce po 1945 roku. Temat przedstawił dr Piotr Niwiński, historyk UG, pracownik IPN. Wykład został wzbogacony prezentacją eksponatów przygotowanych i udostępnionych przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej. Młodzież miała rzadką okazję wzięcia do ręki autentycznej broni z omawianego okresu i ubrania się w autentyczne, partyzanckie mundury.
Wykładu z dużym zainteresowaniem wysłuchało około 200. gdyńskich gimnazjalistów i ich nauczycieli historii.