Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

W sprawie statusu platformy widokowej na wieży kompleksu Sea Towers

Sea Towers, to jedna z największych inwestycji tego rodzaju w Polsce, realizowana przez prywatną firmę Invest Komfort. To ambitne przedsięwzięcie budzi zrozumiałe, powszechne zainteresowanie i już przysparza Gdyni dobrej sławy.
Ostatnio jednak z inicjatywy osób nie dość dobrze zorientowanych co do faktów i kwestii prawnych, toczy się publiczna dyskusja dotycząca statusu tarasu widokowego, na jednej z wież kompleksu Sea Towers. Oto, stanowisko samorządu Gdyni w tej sprawie.
Budowa kompleksu usługowo – mieszkaniowego Sea Towers jest w pełni realizowana zgodnie z prawem, a więc Ustawą Prawo Budowlane, uchwalonym przez Radę Miasta Gdyni Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulicy Hryniewickiego, Waszyngtona i alei Zjednoczenia (dziś Jana Pawła II) oraz z decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę.
I tak, w myśl zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i pozwolenia na budowę, inwestor zaprojektował i realizuje na najwyższej kondygnacji kompleksu Sea Towers taras widokowy.
Tryb udostępniania jej dla osób z zewnątrz nie jest określony ani w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego* ani w pozwoleniu na budowę**. Zależeć będzie on wyłącznie od decyzji właścicieli tego kompleksu.
Próby innej interpretacji zapisów są bezpodstawne i jałowe. Świadczą o niedostatecznej wiedzy lub woli świadomego wprowadzenia w błąd opinii publicznej.
* - zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego p.6 l: „na ostatnich kondygnacjach części wysokościowej budynku należy zlokalizować platformę widokową lub/i lokal użytkowy np. kawiarnię, udostępniające dla osób z zewnątrz szeroką panoramę Miasta i zatoki”.
** - zapis w zatwierdzonej pozwoleniem na budowę dokumentacji projektowej - pkt 1.36, 5b): „Na poziomie 32 projektuje się dozorowany taras widokowy dostępny dla osób z zewnątrz (do 30 os. jednocześnie)”.