806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

XX rocznica wizyty Jana Pawła II

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaprasza na obchody dwudziestej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Gdyni.
Oto program:
2 czerwca - godz. 15.00 otwarcie wystawy filatelistycznej z okazji rocznicy w Centrum Gemini ( szczegóły str. 8)
otwarcie wystawy filatelistycznej z okazji rocznicy w Centrum Gemini ( szczegóły str. 8)
5 czerwca - godz.17.00 - wernisaż wystawy fotografii Arturo Mari i Adama Bujaka „Promieniowanie świętości” w Galerii Ratusz w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54

6 czerwca - godz.17.00- promocja książki Aurelii i Zygmunta Polańskich „Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Jan Paweł II na Skwerze Kościuszki w dniu 11 czerwca 1987 r.” w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31. Publikacja, naukowe opracowanie wizyty, zawiera także osobiste świadectwa uczestników spotkania z Ojcem Świętym.

godz. 18.45 - otwarty wykład o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ: „Niedziela - dzień pierwszy czy ostatni?” w Centrum Arrupe, ul. Tatrzańska 35.

11 czerwca - godz.18.00 - w kościele p.w. NSPJ, ul. Batorego 19, msza św. koncelebrowana przez ks. bp. Ryszarda Kasynę. W trakcie mszy odtworzenie z archiwalnej płyty gdyńskiej homilii Jana Pawła II oraz procesyjne złożenie darów ołtarza. Oprawa artystyczna Żeńskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Małgorzaty Bednarek./>

godz. 19.15 -
 przemarsz uczestników uroczystości i pocztów sztandarowych szkół, harcerzy, gdyńskiego rzemiosła, zakładów pracy i Kaszubów z Gdyni i innych oddziałów na Skwer Kościuszki.

godz. 20.00-
 wieczornica przy tablicy pamiątkowej Jana Pawła II na Skwerze Kościuszki. W programie: występ Zespołu Gdynia, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, modlitwa w intencji Jana Pawła II poprowadzona przez ks. prałata Edmunda Wierzbowskiego poetycki montaż słowno–muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II z Obłuża, Apel Jasnogórski prowadzony przez ks. prałata Henryka Kiedrowskiego
13 czerwca - godz.18.45 - otwarty wykład: „Jezuici - przyboczna gwardia Papieża” w Klubie Nauczyciela Centrum Arrupe, Gdynia, ul. Tatrzańska 35.