806 (415) 2007-06-01 - 2007-06-07

Zapisy do...

Kolegium Miejskie - Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21, tel./ fax. (058) 623-04-52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik informacji naukowej i technik obsługi turystycznej.
Nauka jest bezpłatna, trwa cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie:
a) stacjonarnym (dziennie) od wtorku do czwartku; b) zaocznym (piątek i sobota), co 2 tygodnie.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny w dniach od pn. - pt. 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 lub strona www.kolegiummiejskie.info
Sekretariat przyjmuje tylko komplet dokumentów.

***

Kolegium Miejskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni – Chyloni ul. Raduńska 21, tel. / fax. (058) 623-04-52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2007/2008 do I klasy:
- 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym i jest bezpłatna. - 2-letniego liceum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym i jest bezpłatna. Uwaga! Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II i III.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela Sekretariat Kolegium Miejskiego czynny od pn. – pt. 8.00-19.00 sobota 8.00-14.00 lub znaleźć je można na stronie www.kolegiummiejskie.info
Sekretariat przyjmuje tylko komplet dokumentów.