807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Edukacyjne porozumienie Miasta i Politechniki

4.06. br w gdyńskim Urzędzie Miasta Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i Rektor Politechniki Gdańskiej Janusz Rachoń podpisali porozumienie o utworzeniu od września pierwszej Klasy Politechnicznej w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni.
W ramach programu powstanie jedna klasa technikum, której uczniowie będą mogli skorzystać bezpłatnie z zajęć w laboratoriach Politechniki Gdańskiej. Ponadto wykładowcy uczelni prowadzić będą z uczniami 3, 4 razy w miesiącu zajęcia. Ich koszt sfinansuje miasto, rocznie wydając na ten cel około dwóch tysięcy złotych.
Projekt ten jest elementem rozbudowanego gdyńskiego programu związanego z kształceniem technicznym, który ma za zadanie m.in. promowanie kształcenia w technikach. Dodajmy, że Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego podpisał już porozumienie z gdyńską stocznią, gdzie uczniowie szkoły mogą odbywać praktyki, zdawać egzaminy zawodowe, a także znaleźć pracę.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona