807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Gdynia - najbardziej przyjazna biznesowi

30 maja br., podczas Forbes Executive Forum w Warszawie, Prezydent Wojciech Szczurek odebrał nagrodę za pierwsze miejsce przyznane Gdyni w rankingu miesięcznika Forbes. Miasta zostały podzielone na trzy kategorie - poniżej 100 tys. mieszkańców, od 100 do 300 tys. mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców. Nasze miasto uznano za najbardziej przyjazne dla biznesu w kategorii od stu do trzystu tysięcy mieszkańców. Gdynia wyprzedziła m.in. Gliwice, Kielce, Bielsko-Białą, Białystok, Rzeszów, Częstochowę, Toruń, Opole i Olsztyn.
Przypomnijmy, że badanie, na którym oparte zostały wyniki rankingu miast najatrakcyjniejszych do prowadzenia biznesu objęło wszystkie miasta w Polsce. Głównym kryterium rankingu była liczba nowozarejestrowanych spółek prawa handlowego pomniejszona o liczbę upadłości i likwidacji. Pod uwagę brano okres ostatnich pięciu lat.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona