807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Gdynia tradycyjnie nowoczesna - w fotografii

Jakie będzie Twoje wspomnienie Gdyni w 2007 roku? Przyślij fotografie obrazujące przemiany społeczno - kulturalne, życie codzienne, architekturę, pejzaż miejski, miejskie wydarzenia oraz „ducha" Gdyni.
Pokaż jak widzisz Nasze Miasto i dokonujące się w nim przemiany, jak wygląda portret współczesnego mieszkańca Gdyni?
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza kolejną edycję konkursu - „Gdynia tradycyjnie nowoczesna"- dla profesjonalistów i amatorów.
Celem Konkursu jest promocja i prezentacja dokonań wszystkich zainteresowanych fotografów, zarówno tych bardzo znanych jak i dopiero rozpoczynających swą przygodę z aparatem fotograficznym.
Bardzo ważnym warunkiem konkursu jest wykonanie fotografii w latach 2006 i 2007. W ten sposób chcemy ukazać przemiany społeczne i rozwój Gdyni, jakie dokonują się na naszych oczach. Z każdym kolejnym jubileuszem na 5-lecie konkursu, zebrane nagrodzone i wyróżnione fotografie z dotychczasowych edycji konkursu, zostaną opublikowane w formie katalogu - „Pamiętnik fotograficzny Gdyni", który ukaże przemiany i rozwój Naszego Miasta.
Łączna pula nagród tegorocznej edycji konkursu wynosi 10 000 zł., które zostaną przyznane przez szanowne jury konkursu, w składzie: Joanna Zastróżna, Dagmara Płaza-Opacka, Maciej Kosycarz, Witold Węgrzyn, Jerzy Zając.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską). Fotografie należy wysłać na adres: Urząd Miasta Gdyni - Biuro Prezydenta, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Gdynia - tradycyjnie nowoczesna".
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.gdynia.pl.
Ocena prac przez Kapitułę Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2008 roku. Wyniki konkursu zostaną podane na łamach patronujących mediów, miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz Biuletynu Informacyjnego Prezydenta i Rady Miasta Gdyni „Ratusz".
W zeszłym roku na konkurs wpłynęło 461 prac zgłoszonych przez 113 autorów z Polski i ze świata. Uczestnikom tegorocznej edycji życzymy POWODZENIA!

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona