Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na kolejne warsztaty dla gdyńskich organizacji pozarządowych na temat : „Pozyskiwanie środków na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
Warsztaty prowadzone są od ponad dwóch lat i cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Najbliższe odbędą się 22 czerwca (piątek) w godzinach od 16.30 do 20.00 w siedzibie Centrum przy ulicy 3 Maja 27/31.
Warunkiem udziału jest spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:
- członkostwo w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Gdyni zarejestrowanej lub w trakcie rejestracji,
- członkostwo w organizacji pozarządowej, która prowadziła lub prowadzi działalność na rzecz mieszkańców Gdyni.
Szkolenie jest bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń, a wystarczy złożyć formularz i aktualną ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych dostępne na stronie www.gdynia.pl i w GCOP (tel.058 621-80-98).
Zachęcamy do udziału tym bardziej, że :
- pozyskiwanie środków samorządowych to w przypadku prawie połowy organizacji działających w kraju główne źródło finansowania,
- ubiegłoroczna zmiana przepisów wprowadziła wiele korzystnych zmian między innymi wzór oferty został uproszczony; organizacja nie musi już posiadać odrębnego konta w przypadku gdy otrzymuje dotację; można dokonywać modyfikacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy,
- będzie to także okazja do nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami działającymi w Gdyni.
Warsztaty prowadzone są przez pracowników Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Z oferty szkoleniowej skorzystało do tej pory ponad 250 osób działających na rzecz gdyńskich organizacji. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o udziale w warsztatach.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona