807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

Termomodernizacja gdyńskich szkół

W dniu 15 maja 2007r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii wydało pozytywną decyzję odnośnie przyznania dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni". Kwota przyznanego dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosi 1 998 235 EUR co stanowi 78% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w wysokości 2 561 840 EUR. Środki te przeznaczone są na przeprowadzenie termomodernizacji budynków następujących gdyńskich szkół:
- Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych; Zespół Szkół Zawodowych Nr 2; Szkoła Podstawowa Nr 40; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Szkoła Podstawowa Nr 20; Szkoła Podstawowa Nr 18.
W wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji poprawiony zostanie stan energetyczny budynków, zmniejszeniu ulegnie zużycie energii cieplnej potrzebnej do właściwego ich ogrzania od ok. 46 % do 70 %.
Realizacja projektu przyczyni się do istotnej poprawy warunków do nauki i pracy dla ok. 5 tys. uczniów i nauczycieli. Ponadto termomodernizowane obiekty uzyskają estetyczne, kolorowe elewacje, wpisane w architekturę dzielnic.
Projekt realizowany będzie w 2007-2008 r. przez Wydział Budynków UM Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 06.06.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona