808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Forum pozarządowe

15 czerwca 2007 roku odbędzie się Gdyńskie Forum Pozarządowe, czyli spotkanie przedstawicieli gdyńskiego samorządu z członkami organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców miasta. Odbywające się corocznie forum służy współpracy i wymianie poglądów.
Organizacje pozarządowe mają duży wpływ na rozwój Gdyni, gdyż realizując liczne zadania, przyczyniają się do poprawy jakości życia, a także wzbogacają kulturalną i edukacyjną ofertę miasta.
Program Forum przewiduje prezentację „Raportu ze współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku" i omówienie projektu Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok, a także wybory do Komisji Konsultacyjnej, będącej organem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach współpracy z III sektorem.
Forum rozpocznie się o godzinie 17.00; miejscem spotkania, będzie jak w poprzednich latach Kino Grom (Rondo Bitwy pod Oliwą, Gdynia - Oksywie). Po jego zakończeniu przedstawiciele gdyńskich organizacji pozarządowych zapraszają na nieformalne spotkanie przy ognisku w Hufcu ZHP Gdynia przy ul. Bolesława Prusa 9-11.
Więcej informacji o tym spotkaniu dostępnych jest na stronie www.pozarzadowe.pl.