808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Po konferencji

25.05.2007 odbyła się w Zespole Szkół Nr 14 w Gdyni-Dąbrowie konferencja pt. „Znaczenie terapii w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w integracji". Organizatorem była szkoła, zaś współorganizatorem Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Celem konferencji było określenie znaczenia terapii w wyrównywaniu szans edukacyjnych we współczesnej szkole, dokonanie oceny aktualnego stanu opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie trójmiejskich placówek oświatowych, dokonanie zmian w unormowaniach organizacyjno-prawnych dotyczących tej pomocy we współpracy z samorządem lokalnym oraz ukazanie perspektyw i dalszych kierunków rozwoju terapii w edukacji. Opracowane ze spotkania wnioski trafią do gdyńskiego magistratu oraz do Ministerstwa Oświaty.