808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Porządki na dworcu

8 czerwca 2007 r. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i Paweł Olczyk, dyrektor Biura Nieruchomości Strategicznych PKP, podpisali porozumienie w sprawie remontu gdyńskiego dworca.
Kolej przygotowuje się do kompleksowej modernizacji gdyńskiego dworca i zagospodarowania terenów przylegających. Do 2012 roku powstać ma dzielnica usługowo - biznesowa w miejscu tzw. Międzytorza (w rejonie ul. Jana z Kolna). Prace ruszą mniej więcej za dwa lata, kiedy to PKP przejmie od Skarbu Państwa grunty, a następnie wydzierżawi je inwestorowi, który zagospodaruje też przestrzeń wokół dworca i zajmie się rewitalizacją samego budynku.
Jednak dopóki to nie nastąpi Miasto wspólnie z koleją sfinansuje bieżący remont elewacji, chodników wokół budynku; zamontowane zostanie też nowe oświetlenie i wyremontowana będzie posadzka wewnątrz gmachu dworca. Te prace pochłonąć mają ok. pół miliona złotych, a koszty po połowie pokryją Miasto i kolej. PKP w zamian za przekazane pieniądze umożliwi na terenie dworca promocję miejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych i innych wartościowych inicjatyw, którym patronuje samorząd.