808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Staż w branży turystycznej

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje o możliwości złożenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na stanowisko „Konsultant funduszy Unii Europejskiej w zakresie projektów turystycznych", który odbędzie się od 01.08.2007 r. do 31.10.2007 r.
Uwaga! Termin złożenia wniosku upływa 20.06.2007 r.
Kompletne wnioski należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na stanowisku stażu i przygotowania zawodowego - pokój 109.
Staż u pracodawcy poprzedzony zostanie kompleksowym szkoleniem przygotowującym do pozyskania środków z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej podczas którego wszystkie osoby uzyskają teoretyczne przygotowanie do pracy na ww. stanowisku.
Projekt realizowany jest w oparciu o Wojewódzki Program Wspierania Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Kulturowe, Przyrodnicze i Geograficzne Zasoby Regionu - GRYF.
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, stanowisko stażu i przygotowania zawodowego - pok. 109, tel. (058) 621 11 50 w. 109 oraz na stronie www.pup.gdynia.ibip.pl
Wszystkich zainteresowanych Pracodawców gorąco zapraszamy do udziału w projekcie.
Wciąż pozostaje jedno wolne miejsce dla osoby, która chciałaby założyć działalność gospodarczą związaną z wyrobem biżuterii lub turystyką oraz przejść szkolenie „Jak założyć własną firmę", a także odbyć spotkanie z Trenerem Przedsiębiorczości w ramach projektu „Bursztynowa Podkowa".
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie do wzięcia udziału w projekcie.
Zapisy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 w godz. od 8.00. do 15.00 pokój 108.