808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Straty osobowe Gdyni

Związek Towarzystw w Gdyni opublikował kolejne (szóste), doroczne wydanie „Listy (niepełnej) strat osobowych Gdyni poległych w II wojnie światowej, część I - Ludność cywilna”. „Lista” została umieszczona tutaj

Jest też dostępna w Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bp. Dominika 17.