808 (417) 2007-06-15 - 2007-06-21

Zapisy do...

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59, www.bandera.neostrada.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2007/2008 do: liceum profilowanego (usługowo-gospodarczego), zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca, fryzjer), technikum uzupełniającego dla dorosłych (kształcącego w zawodzie technik mechanik, technik handlowiec).
W szkole dla dorosłych zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek).
***
Gdyński Ośrodek Aikido zaprasza młodzież i dorosłych na wakacyjne zajęcia z japońskiej sztuki walki aikido. Treningi będą odbywały się przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Galeon", ul. Morska 89, Gdynia Grabówek (obok Akademii Morskiej) w terminie 09-21.07.2007, godz. 19.00-21.00. Szczegóły na stronie www.wadokan.gdynia.pl lub tel. 0 604 442 629.
***
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy zaprasza do anglojęzycznej klasy 0 w jednej z najlepszych szkół w Gdyni!
Szkoła oferuje: intensywną naukę języka angielskiego metodą Helen Doron (5-8 h tygodniowo), zajęcia lekcyjne prowadzone w jęz. angielskim, konwersacje z lektorem, obozy językowe, bogatą ofertę ogólną, realizację rozszerzonego materiału programów nauczania oraz trybu nauki j. angielskiego także w klasach I-III i IV-VI, naukę j. angielskiego w klasie VI zakończona egzaminem FCE.
Zapisy i informacje: ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia, tel.(058) 624 05 09, (058) 624 34 54, pssp@gla.edu.pl, www.pssp.gla.edu.pl
***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.
Oferta Edukacyjna ZSAE na rok szkolny 2007/2008:
- Szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie - technik ekonomista (dzienna, bezpłatna)
- Szkoła policealna dla dorosłych - dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik - ekonomista (zaoczna, bezpłatna) z akcentem na naukę programu księgowego: SYMFONIA
•Szkoły ponadgimnazjalne:
Technikum ekonomiczne
- specjalizacja ekonomiczno-menadżerska
-specjalizacja europejska
-specjalizacja rozliczenia finansowo-księgowe
Technikum handlowe
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. ( 058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl
***
Kolegium Miejskie -Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni-Chyloni ul. Raduńska 21, tel./fax.(058) 623-04-52, email: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w zawodach: technik informatyk, technik rachunkowości, technik informacji naukowej i technik obsługi turystycznej.
Nauka jest bezpłatna, trwa cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie: stacjonarnym i zaocznym.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od pn. - pt. 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 lub strona www.kolegiummiejskie.info
Sekretariat przyjmuje tylko komplet dokumentów.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (poprzednio Zespół Szkół Medycznych), ul. Żeromskiego 31 przyjmuje chętnych do nauki w szkole policealnej na następujące kierunki: dietetyk - nauka trwa 2 lata w systemie dziennym, ratownik medyczny - nauka trwa 2 lata w systemie dziennym, technik masażysta - nauka trwa 2 lata w systemie dziennym, opiekunka środowiskowa - nauka trwa 2 lata w systemie dziennym, opiekun w Domu Pomocy Społecznej - nauka trwa 2 lata, system zaoczny, technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata, system dzienny i zaoczny.
Nauka jest bezpłatna. Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, tel. (058) 620 81 17, ul. Żeromskiego, www.msz.wti.pl
Podania przyjmujemy do 21.08.2007r