811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Dyżur rzecznika MOPS

W poniedziałki, w godz. 12.00 - 13.00 rzecznik prasowy MOPS, Maja Opinc - Bennich dyżuruje w redakcji Dziennika Bałtyckiego w Gdyni pod numerem telefonu (058) 660 65 34 i odpowiada na pytania Czytelników związane z pomocą społeczną, na przykład: kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej.