811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Gdynia skutecznie pozyskuje pieniądze UE

W najnowszym rankingu dziennika „Rzeczpospolita" z 27 czerwca 2007 r., dotyczącym skuteczności zabiegów i wykorzystania środków z Unii Europejskiej przez polskie samorządy, Gdynia zajęła 5. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Dziennik oceniał 1800 gmin w trzech kategoriach: gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich i miast na prawach powiatu, a dane dotyczą okresu do końca 2006 roku.
W rankingu uwzględniono dwa elementy: wartość projektów w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz liczbę projektów dotowanych przez UE. Szczególny nacisk położono na ten pierwszy element, za który gmina mogła uzyskać 70 procent punktów. I tak w Gdyni wartość projektów na 1 mieszkańca wynosi 2 584,41 zł (17 projektów). Pierwsze cztery miejsca w rankingu zajęły: Toruń, Rybnik, Szczecin, Tychy.
Za Gdynią znalazły się m.in. na miejscu 9 - Gdańsk, na 10 Warszawa, Kraków i Poznań zajęły odpowiednio 23 i 24 miejsce w rankingu.