811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Jubileusz szkoły sportowej

Dyrekcja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni oraz Komitet Organizacyjny zapraszają wszystkich absolwentów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14, Sportowego Gimnazjum nr 9, VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego, sympatyków, nauczycieli i pracowników na uroczyste obchody 50-lecia szkoły, które odbędą się 13 października 2007 roku .
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły - nr tel. (0 58) 620 56 55; www.zssogdy.neostrada.pl.