811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

LEPIEJ WIEDZIEĆ (odcinek III)* Polak pracuje w Wielkiej Brytanii

NINO ( National Insurance Number)- numer ubezpieczenia społecznego.
Podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń. Konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności urzędowych.
Osoby podejmujące pracę w Wielkiej Brytanii powinny uzyskać własny numer ubezpieczenia społecznego (NINO). Jest to pierwsza formalność, której należy dokonać niezwłocznie po przyjeździe do Zjednoczonego Królestwa.
NINO potwierdza rejestrację w brytyjskim systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP. Posiadanie numeru jest przede wszystkim w interesie pracownika, ponieważ bez tego numeru nie ma możliwości prawidłowego zaliczenia odprowadzanych składek na konto przyszłej emerytury ani korzystania z przysługujących przywilejów. Również pracodawcy będą wymagać posiadania NINO, będzie on także wymagany przy wszelkich formalnościach urzędowych, a jego brak spowoduje różnego rodzaju trudności. Przez pewien czas możliwa jest praca bez numeru NINO, jednak HM Revenue & Customs odrzuca zeznania podatkowe na których widnieje, stosowany kiedyś, tzw. numer tymczasowy („TN"+data urodzenia+F/M). Od osób, które nie posiadają (nie przedstawią) numeru NINO, pobierane są najwyższe zaliczki na podatek (Emergency rate of tax). Dlatego uzyskanie tego numeru jest bardzo ważne.
W celu uzyskania NINO należy zadzwonić na numer 0 845 6000 643 i umówić się na spotkanie. Zostaniemy poproszeni o imię, nazwisko, datę urodzenia i adres w Wielkiej Brytanii, pod który zostanie nam wysłane zawiadomienie o dacie i godzinie rozmowy. W zawiadomieniu zostanie przysłana lista dokumentów, które należy ze sobą zabrać. Dokumentami potwierdzającymi tożsamość są paszport lub dowód osobisty. Lista dokumentów nie jest sztywno określona i to, które z nich wystarczą jako przekonujące dowody, jest kwestią oceny urzędnika. Akceptowane są również przetłumaczone odpisy aktu urodzenia bądź ślubu. Poświadczenie przyznania numeru otrzymamy pocztą po kilku tygodniach.
Ubezpieczenie społeczne (emerytalne)
Okres pracy za granicą w obrębie UE zawsze wlicza się do stażu pracy w Polsce, w związku z tym praca w innym kraju UE nie opóźni momentu, w którym nabędziemy prawa do emerytury. Sumowaniu podlegają wszystkie okresy pracy w każdym z krajów UE. Obywatele polscy pracujący w innych krajach UE podlegają ubezpieczeniu społecznemu w tych krajach. Oznacza to, że pracując w Wielkiej Brytanii będziemy tam opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. Składki te będzie odprowadzał pracodawca; w przypadku samozatrudnienia składki te będziemy odprowadzać sami. Jeżeli pracowaliśmy w danym kraju UE łącznie dłużej niż rok, a nasz łączny, zsumowany staż pracy we wszystkich krajach UE (w tym w Polsce) jest wystarczający do uzyskania emerytury w tym kraju, nabywamy prawo do uzyskania emerytury również z tego kraju. Emerytura będzie wypłacana w części odpowiadającej okresowi, w którym składki były odprowadzane w tym kraju.
Jeżeli nie pracowaliśmy w danym kraju dłużej niż rok, okres pracy w tym kraju zostanie nam zaliczony do emerytury na takich samych zasadach, jakbyśmy w tym czasie pracowali (wykonywali działalność gospodarczą) i odprowadzali składki w Polsce. Emerytury muszą być wypłacane na tych samych zasadach, na jakich wypłacane są one obywatelom państwa, z którego otrzymujemy emeryturę. Nie jest dopuszczalna dyskryminacja obywateli innych krajów ani odmienne traktowanie własnych obywateli mieszkających w innym kraju.
cdn

* Rubryka redagowana przez Biuro Porad Obywatelskich, ul. Traugutta 2, dyżur tel. (058) 661 31 51 w pon., wt., śr. w godz.17.00-19.00, oraz w czw. w godz.10.00-12.00.
Biuro udziela porad bezpłatnie.