811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Patriotyczna wycieczka

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr. 6 im. Orła Białego w Gdyni wzięli udział w patriotycznej wycieczce do Warszawy.
Celem wycieczki było poznanie najznamienitszych miejsc związanych z historią i martyrologią narodu polskiego i żydowskiego oraz złożenie hołdu poległym w obronie ojczyzny
Dzieci zwiedzały Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Katedrę św. Jana, Świątynie Opatrzności Bożej, Park Łazienkowski, Sejm i Senat oraz Pałac Prezydencki i Urząd Rady Ministrów. W miejscach pamięci narodowej uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze. .
Uczniowie byli przyjęci w Min. Kultury przez wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosława Sellina, gdzie otrzymali drobne upominki i podzielili się wrażeniami z wycieczki.
Organizatorem wycieczki był Bogusław Wieliński - pedagog szkoły, który opracował program zwiedzania najcenniejszych obiektów historycznych i miejsc pamięci narodowej stolicy. W wycieczce uczestniczyło 35 uczniów.