811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Po IX sesji Rady Miasta

27 czerwca br. po raz IX w obecnej kadencji i ostatni raz przed wakacjami obradowała Rada Miasta Gdyni. Była bardzo pracowita.
Radni podjęli 49 uchwał, wśród nich kilka umacniających więzi samorządów w ramach metropolii.
Pierwsza z nich dotyczy współdziałania Gminy Gdynia z gminami Sopot i Gdańsk w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście - TRISTAR". Współpraca ta jest niezbędna, bowiem system transportowy Trójmiasta jest połączony, a wspólne działanie ułatwi zdobycie funduszy unijnych na ten cel. Dodajmy, że zastosowanie systemu TRISTAR zmniejszy nakłady na infrastrukturę transportową o nawet 35%.
Bardzo istotna dla rozwoju miasta i regionu będzie uchwała dotycząca powołania do życia spółki z o.o. „Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo", której zadaniem ma być dostosowanie tego wojskowego lotniska dla potrzeb cywilnych oraz jego modernizacja. W przyszłości do spółki mogą przystąpić inne samorządy i podmioty gospodarcze. Siedzibą spółki będzie Miasto Gdynia.
Niemniej ważna uchwała dotyczyła przyjęcia projektu prowadzenia Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni jako wspólnej instytucji kultury Samorządu Woj. Pomorskiego i Gminy Gdynia. Zwiększone środki, kierowane przez współprowadzących - na działalność Teatru, pozwolą zrealizować projekt jego rozbudowy z wykorzystaniem środków unijnych lub własnych.
Pośród pozostałych uchwał warto wspomnieć, że gdyńscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę, która pozwoli na usuwanie szpecących garaży drogą zamiany lub wykupu poniesionych nakładów przez najemców gruntów, na których te garaże stoją. Dzięki niej poprawi się estetyka miasta i zwiększy atrakcyjność inwestycyjna terenów gminnych, dziś zajętych przez szpecące garaże. Dotyczy to m.in. takich ulic jak: 10 Lutego, 3 Maja czy Żeromskiego 16/18.
Radni uchwalili dziś także dwa plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- części dzielnicy Leszczyki, rejon ulicy Drzymały i Ramułta,
- części dzielnicy Wielki Kack, tzw. Kacze Buki.
Z kolei w dzielnicy Chwarzno- Wiczlino radni nadali nazwy nowym ulicom: Oleńki Billewiczówny, Jagienki, Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca, Zbyszka z Bogdańca, Danusi, biskupa Pelczara, Heleny Kurcewiczówny, czyli patronami są bohaterowie Trylogii Henryka Sienkiewicza...
Dodajmy, że uchwałą Rady Miasta powołano także zespół do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011. Podczas debaty zwrócono uwagę na niepokojąco nikłe zainteresowanie wyborami.
I ciekawostka: pięcioro radnych przyszło na sesję w tradycyjnych strojach kaszubskich, by zaakcentować kaszubskie korzenie Gdyni.
Dodajmy, że w tym roku Zrzeszenie Pomorsko - Kaszubskie obchodzi swoje 50 - lecie.