811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Współpraca szkół i firm

29 czerwca br. w Urzędzie Miasta Gdyni podpisano umowy pomiędzy Gminą Gdynia a Meblarską Spółdzielnią Pracy „Dąb" w Gdyni i Zakładami Odzieżowymi „Wybrzeże" - Spółdzielnią Inwalidów w Gdyni. Porozumienia dotyczą współpracy w zakresie kształcenia uczniów w zawodach związanych z potrzebami kadrowymi w/w zakładów.
I tak dla potrzeb Zakładów Odzieżowych „Wybrzeże" w Zespole Szkół Usługowych oferta kształcenia zostanie rozszerzona o następujące zawody: technik technologii odzieży - 1 lub 2 klasy; krawiec - zasadnicza szkoła zawodowa - 1 lub 2 klasy od roku szkolnego 2008/2009.
Zakłady Odzieżowe uczniom oferować będą nieodpłatne zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz zatrudnienie po zakończeniu nauki.
Z kolei w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni na potrzeby Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Dąb" w ofercie kształcenia znajdą się zawody: tapicer, stolarz.
Dla uczniów ZSB, którzy praktykę odbywać będą w Meblarskiej Spółdzielni Pracy, zakład przyznawać będzie stypendia i refundować koszty pobytu w internacie.
Umowy podpisano na okres czterech lat z możliwością ich przedłużenia.
Dodajmy, że są to już kolejne porozumienia tego rodzaju. Przypomnijmy, że podobne podpisane wcześniej dotyczyły Stoczni Gdynia i Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego (porozumienie dotyczy wszystkich zawodów okrętowych zarówno w Technikum, jak i w Zasadniczej Szkole Zawodowej). Kolejne porozumienie Gmina Gdynia zawarła z Politechniką Gdańską. Dotyczy utworzenia od września tego roku Klasy Politechnicznej w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego.