811 (420) 2007-07-06 - 2007-07-12

Zapisy do...

Kolegium Miejskie - Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21, tel./ fax. (058) 623 04 52, email: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w zawodach:
technik informatyk, technik rachunkowości, technik informacji naukowej i technik obsługi turystycznej.
Nauka jest bezpłatna, trwa cztery semestry. Zajęcia odbywają się w systemie:
a) stacjonarnym (dziennie) od wtorku do czwartku;
b) zaocznym (piątek i sobota), co 2 tygodnie.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny w dniach od pn. - pt. 8:00-18:00 lub strona www.kolegiummiejskie.info
Sekretariat przyjmuje tylko komplet dokumentów.
***
Kolegium Miejskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni - Chyloni ul. Raduńska 21, tel. / fax. (058) 623-04-52, E-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2007/2008 do I klasy:
- 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum (szkoły podstawowej dawnego typu 8-letniej). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym (piątek, sobota, co 2 tygodnie) i jest bezpłatna. - 2-letniego liceum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum (szkoły podstawowej dawnego typu 8-letniej). Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym; od wtorku do czwartku) i zaocznym (piątek, sobota, co 2 tygodnie) i jest bezpłatna. W Kolegium Miejskim działa Rada Słuchaczy. Uwaga! Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II i III.
Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela Sekretariat Kolegium Miejskiego czynny od pn. - pt. 08:00-18:00 lub znaleźć je można na stronie www.kolegiummiejskie.info

***
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni (ul. Orłowska 57) oferuje nowoczesne kierunki kształcenia absolwentom gimnazjów, liceów profilowanych, a także dorosłym chcącym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zaocznej Policealnej Szkole Ekonomicznej.
Oferta Edukacyjna ZSAE na rok szkolny 2007/2008:
• Szkoła policealna dla absolwentów liceów profilowanych o profilu ekonomiczno-administracyjnym - roczna szkoła kształcąca w zawodzie - technik ekonomista (dzienna, bezpłatna)
• Szkoła policealna dla dorosłych - dwuletnia szkoła policealna kształcąca w zawodzie technik - ekonomista (zaoczna, bezpłatna) z akcentem na naukę programu księgowego: SYMFONIA
•Szkoły ponadgimnazjalne:
-Technikum ekonomiczne: specjalizacja ekonomiczno-menadżerska, specjalizacja europejska, specjalizacja rozliczenia finansowo-księgowe
- Technikum handlowe
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. (058) 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49, tel. (058) 625 38 59 www.bandera.neostrada.pl ogłasza nabór na rok szkolny 2007/2008 do: liceum profilowanego (usługowo-gospodarczego), zasadniczej szkoły zawodowej (sprzedawca ) technikum uzupełniającego dla dorosłych (kształcącego w zawodzie technik mechanik, technik handlowiec).
W szkole dla dorosłych zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek).