813 (422) 2007-07-20 - 2007-07-26

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni składa serdeczne podziękowania Marianowi Hirsz z Firmy WANOGA za sponsorowanie wycieczki po Kaszubach dla uczestników konkursu „W kręgu legend kaszubskich" oraz Funkcjonariuszom Izby Celnej z Gdyni Jolancie Twardowskiej i Arturowi Nowakowskiemu za spotkanie dotyczące pracy celników oraz wykorzystania psów w codziennej służbie, połączonemu z pokazem działań psa DOMI.
***
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4 w Gdyni składa serdeczne podziękowania Jadwidze Drozdowicz za nieodpłatne przekazanie dla osób potrzebujących kurtek zimowych, które umożliwiły najuboższym przetrwanie zimy.