814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

Dotacje ekologiczne na stronie

17 lipca br. na gdyńskiej stronie internetowej ruszyła nowa podstrona poświęcona dotacjom ekologicznym. Każdy zainteresowany tym tematem mieszkaniec Gdyni może uzyskać na niej szczegółowe informacje. Wystarczy wejść na www.gdynia.pl/dotacjeekologiczne.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec Gdyni przeprowadzający inwestycję ekologiczną polegającą na: modernizacji systemu ogrzewania, likwidacji szamba i przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, usunięciu pokryć azbestowych, może ubiegać się o refundację (w postaci dotacji przyznawanej przez Miasto Gdynia) części poniesionych kosztów inwestycji po jej zakończeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące refundacji można uzyskać również w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdyni, ul. Władysława IV 37, telefon: (058) 66 20 20.