814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

Komunikat

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych informuje, że od 7 sierpnia br. wznawia cotygodniowe spotkania w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Spotkania odbywają się w każdy wtorek w godz. 12.00-14.00.