Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

Program „Koci Dom”

Koty, to sympatyczne i pożyteczne zwierzęta, które mają tyleż zwolenników co przeciwników. Ich obecność bywa niestety źródłem poważnych konfliktów między mieszkańcami. Gdynia podejmuje działania na rzecz zachowania ograniczonej liczby tych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Nie można zapominać, że koty pełnią ważną rolę w regulacji populacji gryzoni o czym nie wszyscy chcą pamiętać.
Ponieważ nie istnieją przepisy szczegółowe dotyczące kotów, Miasto aby nie narażać się na skargi mieszkańców, a jednocześnie pomóc osobom opiekującym się wolnobytującymi kotami, zapoczątkowało w 2005 roku program pod hasłem „Koci dom", nadzorowany i finansowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni. To domki finansowane przez gminę.
W założeniach jest to program wieloletni prowadzony przy współudziale organizacji pozarządowych, których statutowym celem działania jest pomoc zwierzętom.
W program włączyły się również administracje budynków, które uzgadniają z opiekunami kotów miejsca usytuowania „domków", a także kontrolują czy wokół nich jest należyta czystość i porządek. Mamy nadzieję, że „kocie domy" zbliżą w pozytywnym tego słowa rozumieniu administracje i opiekunów bezpańskich kotów.
W zamian za podjęcie współpracy utrzymywane przez Miasto schronisko „Ciapkowo" wspomaga osoby opiekujące się bezpańskimi kotami przekazując im w miarę możliwości środki antykoncepcyjne dla zwierząt oraz suchą karmę.
W schronisku można również na koszt Miasta wysterylizować bezpańskie kotki i wykastrować bezpańskie kocury. Warunkiem jest schwytanie i dowiezienie zwierzęcia do schroniska po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu, a także zapewnienie mu opieki przez pierwszych kilka dni po zabiegu.
W tym roku rozdamy 16 „kocich domów". W 2005 r. rozdano ich 5, a w 2006- 8.
Aby osoby opiekujące się bezpańskimi kotami mogły jeszcze teraz otrzymać domek, powinny zgłosić się do swojej administracji z prośbą o koci dom i pisemnym zobowiązaniem się do dbania o domek i czystość wokół miejsca jego ustawienia. Można też zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wówczas dodatkowo wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy terenu na ustawienie domku w wybranym miejscu.