814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach obejmujących:
• podstawy obsługi komputera w systemie WINDOWS (4 godz.),
•podstawy korzystania z edytora tekstu WORD (8 godz.).
Koszt dwudniowego szkolenia: 100 zł.
Szkolenie dofinansowane jest ze środków Fundacji Gospodarczej.
Najbliższe terminy: 7 i 8.08.2007 r. oraz 28 i 29.08.2007 r.
Zapisy przyjmuje: Fundacja Gospodarcza, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, www.fundacjagospodarcza.pl, tel.: (058) 622 60 17 lub 622 20 52 w. 39