814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

Wymień dowód osobisty!

Przypominamy, że 1 stycznia 2008 r tracą ważność książeczkowe dowody osobiste. Do wymiany zostało w Gdyni jeszcze 42 tys. dowodów starego typu. W pierwszym półroczu br. w Referacie Dowodów Osobistych wniosek o zmianę dowodu osobistego złożyło ok. 23 tys. osób. Obecnie dziennie do Urzędu zgłasza się ok. 450 osób, które postanowiły wymienić dowód (w tym ok. 150 wniosków zostaje odrzuconych z powodu nieskompletowania wszystkich dokumentów koniecznych do zrealizowania formalności) oraz ok. 200 odbierających nowe dowody. Na wymianę dowodu czeka się średnio miesiąc.
Przypominamy godziny otwarcia Sali Obsługi Mieszkańców: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00. Sala ta czynna jest także w soboty od godz. 8.00 do 14.00.