814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

Zapisy do...

Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a, 81-184 Gdynia tel. (058) 621 66 13 prowadzi rekrutację do szkół:
- Technikum Budowy Okrętów dla Dorosłych - 3 lata - technik budownictwa okrętowego (dla absolwentów zsz po kierunkach : mechanicznym, okrętowym, elektrycznym) Nauka odbywa się w trybie dla dorosłych 3 razy w tygodniu od 15.00 do 20.10.
- Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych: monter kadłubów okrętowych- cykl 2-letni, monter systemów rurociągowych- cykl 2-letni, ślusarz cykl 3-letni. Do szkoły mogą zgłaszać się słuchacze którzy ukończyli 17 lat (pracujący i poszukujący pracy)
- Szkoła Policealna nr 1 -technik informatyk na podbudowie liceum profilowanego - zarządzanie informacją. Nauka trwa 1 rok, kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez OKE. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
- Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych - technik informatyk - tryb zaoczny. Nauka trwa 2 lata, kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez OKE. Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę.
***
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni (poprzednio Zespół Szkół Medycznych), Gdynia, ul. Żeromskiego 81 przyjmuje chętnych do nauki w szkołach policealnych na następujących kierunkach:
W systemie dziennym:
- dietetyk - nauka trwa 2 lata
- ratownik medyczny - nauka trwa 2 lata
- technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata
- technik masażysta - nauka trwa 2 lata
(również dla osób niedowidzących)
W systemie zaocznym:
- opiekun w domu pomocy społecznej - nauka trwa 2 lata
- opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok
- technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata
Szkoła jest państwowa, bezpłatna.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 620 81 17, e-mail: www.msz.vti.pl
Podania przyjmujemy do 21.08.2007 r. w sekretariacie Szkoły w godz.9.00-14.00.
***
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy wsparciu Konsulatu Generalnego Niemiec.
Rozpoczęcie zajęć: połowa września 2007.
Dodatkowe informacje i zapisy telefonicznie: 6, 8 i 27 sierpnia w godz. 9.30 -11.30 (058) 698 98 53, 0511 45 45 37.
Zapisy w siedzibie Towarzystwa: Gdynia, ul. Świętojańska 132 - 29, 31 sierpnia oraz 5 i 7 września w godz. 16.30 - 18.00, e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl