815 (424) 2007-08-03 - 2007-08-09

„Ratusz” na urlopie

Drodzy Czytelnicy! Informujemy o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Następny numer (816) ukaże się z datą 10-23 sierpnia br. Informacje i ogłoszenia do tego wydania przyjmujemy do 6 sierpnia do godz.12.00.