816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

100- latka u prezydenta

Zgodnie z dobrym obyczajem, ale też uwzględniając stan zdrowia jubilatów stulatków zazwyczaj prezydent Miasta składa Im uroczystą wizytę w domu. Tymczasem po raz pierwszy było inaczej i to z inicjatywy samej 100-latki! 9.08.br prezydenta Wojciecha Szczurka odwiedziła pani Zofia Romanowska, która dwa dni później (11.08.br) świętować będzie swoje 100. urodziny! Dzielna i młodzieńcza Pani Zofia urodziła się 11 sierpnia 1907 roku w Budach Zosinych woj.mazowieckie. Do Gdyni przyjechała tuż po wojnie w 1945 roku. Przez 5 lat pracowała w gdyńskim Urzędzie Miasta a przez kolejne 15 lat w Dalmorze. Ma jednego syna, jednego wnuka i jednego prawnuka. Mieszka w centrum Gdyni.

ikona