816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Gdynianie w sprawie scieżek rowerowych

99% gdynian uważa za potrzebną rozbudowę dróg rowerowych na terenie Gdyni – tak wynika z internetowej ankiety przeprowadzonej w związku z realizacją projektu ROZWOJU KOMUNIKACJI ROWEROWEJ na terenie Gdyni.

Większość ankietowanych – 56% korzysta z roweru rekreacyjnie. Do pracy lub szkoły dojeżdża 23%, do sklepu 10%, w innym celu 9%, nie korzysta z roweru 2%.

Na pytanie które odcinki powinny być realizowane w pierwszej kolejności, najwięcej głosów - 16% ankietowani oddali na ścieżkę wzdłuż Klifu Nadmorskiego od Orłowa do Sopotu, 13% głosowało na odcinek wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do ul. Unruga, po 10% głosów oddano na ścieżki wzdłuż Al. Zwycięstwa od Al. Piłsudskiego do ul. Stryjskiej oraz od ul. Władysław IV, Armii Krajowej, 10 Lutego, Morską do ul. Warszawskiej. Na każdy z pozostałych 23 odcinków głosowało od 1 do 5%:

Głównym celem projektu jest rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści będą mieli możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu miejskiego oraz uprawiania turystyki rowerowej. Do 2013 roku w Gdyni ma powstać 27 nowych ścieżek o łącznej długości 38 km.

ikona