816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Komunikat

Urząd Miasta informuje mieszkańców o konieczności prowadzenia (ze względów technologicznych) robót, związanych z remontem istniejącej estakady Trasy Kwiatkowskiego, w godzinach nocnych tj. 0.00-4.00. Prace prowadzone będą do 30.09.2007r.

Za uciążliwości przepraszamy!

ikona