816 (425) 2007-08-10 - 2007-08-23

Konkurs na 20-lecie współpracy z Aalborgiem

W bieżącym roku przypada 20. rocznica podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gdynią i Aalborgiem (Dania).

W ramach obchodów Urząd Miasta przygotował konkurs fotograficzny pt. „Moje wspomnienia z Aalborga”. Jest on skierowany do młodzieży gdyńskiej ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym młodzieży biorącej udział w Aalborg Youth Games 2007. Zakres tematyczny konkursu obejmuje wykonane dowolną techniką zdjęcia przedstawiające życie codzienne mieszkańców, architekturę, pejzaż miejski, miejskie wydarzenia oraz atmosferę Aalborga.

Uczestnicy konkursu muszą do 1 października 2007 nadesłać wykonane przez siebie fotografie. Finał konkursu - 22 października. Z nadesłanych prac zostanie przygotowana wystawa pokonkursowa. Zdjęcia zostaną również umieszczone na stronach internetowych Gdyni i Aalborga.

ikona